Пільги, соціальні виплати і допомоги

27 січня 2014р

Державні допомоги

Пільги з оподаткування

Санаторно-курортне лікування ЧАЕС

АТО (ООС)

Житло обласна програма

Житло державні програми

Психологічна реабілітація

Санаторно-курортне лікування

Сімейний відпочинок

Соціально-професійна адаптація

 

Стан санаторно-курортного лікування осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані у Львівській області

 

Від постраждалих осіб для оздоровлення у 2017 році подано 532 заяви, з них: 529 - від громадян 1 категорії та 3 – від батьків дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

На закупівлю санаторно-курортних путівок у 2017 році для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету для Львівської області виділено 2 279 520 грн.

Закупівля санаторно-курортних путівок в області проводиться районними та міськими управліннями соціального захисту населення.

Станом на 1 вересня 2017 року районними та міськими управліннями соціального захисту населення Львівської області укладено 277 угод з санаторно-курортними закладами та оздоровлено 194 постраждалі особи        1 категорії та 2 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.  Підписано 141 гарантійний лист, за якими угоди будуть укладатися в подальшому.

 

З метою впорядкування системи пільг та забезпечення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету у Львівській області сформовано та функціонує Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право (надалі ЄДАРП) на пільги за соціальною та професійною ознаками. (постанова КМУ від 29.01.2003р.№117 „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”).

Станом на 01.07.2017р. в базу ЄДАРП внесено інформацію про 917178 осіб.

Дані Реєстру використовуються для звірки інформації про розмір пільги, що надається підприємствами-надавачами послуг пільговим категоріям громадян, і відшкодування, яке здійснюється за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам. 

Інформація щодо видів державних допомог та їх розмірів  у 2017 році відповідно до чинного законодавства

Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

 

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”, постанова КМУ № 1751

ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

 

З 1 січня

 

З 1 травня

 

З 1 грудня

Стаття 9. Допомога у зв'язку  з  вагітністю  та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного  доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше  25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

 

 

400,00 грн.

 

421грн

 

     440,50грн

    

Важливо! Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Підставою для призначення жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана в  установленому  порядку  довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка: з основного місця роботи (служби, навчання); ліквідаційної комісії   для  жінок,  звільнених  з  роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації; державної служби  зайнятості  для  жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні.

     Особам, які усиновили або взяли  під  опіку  дитину  протягом двох місяців з дня її народження,  допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на  підставі  рішення  про  усиновлення  або встановлення  опіки  за  період  з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

 

 

               

Допомога при народженні дитини

 

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”

ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

 

З 1 січня

 

З 1 травня

 

З 1 грудня

 

Стаття 12.

Допомога  при народженні дитини призначається у розмірі 41280

гривень.  Виплата  допомоги  здійснюється  одноразово у сумі 10320

гривень,  решта  суми  допомоги виплачується протягом наступних 36

місяців  рівними  частинами  у  порядку,  встановленому  Кабінетом

Міністрів України.

     Особам,  які  на  30 червня 2014 року мали право на отримання

допомоги  при  народженні дитини у розмірі, встановленому на першу

дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців

призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень, в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

41 280 грн:

 

одноразово – 10 320грн., щомісячно 860,00грн протягом

3 років.

 

41 280 грн:

 

одноразово – 10 320грн., щомісячно 860,00грн протягом

3 років.

 

 

41 280 грн:

 

одноразово – 10 320грн., щомісячно 860,00грн протягом

3 років.

 

 

 

 

Важливо! Для  призначення  допомоги  при народженні дитини органу соціального  захисту  населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

     1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина,  що  складається  за  формою, затвердженою Мінсоцполітики;

      2)  копія  свідоцтва  про  народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

     Опікуни  подають,  крім  зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки.

     Жінки,  які мають зареєстроване місце проживання на території України  і  народили  дитину  під  час  тимчасового перебування за межами  України,  подають  видані  компетентними  органами  країни перебування  і  легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують   народження   дитини,   якщо   інше   не  передбачено міжнародними договорами України.

     У  разі  звернення  одного  з  батьків  дитини  (опікуна)  за призначенням  допомоги  при  народженні  дитини  орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з  яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної  влади,  органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ   та  організацій  відомості,  необхідні  для  призначення допомоги  при  народженні  дитини.

  Заява, може бути подана в  електронній  формі  (з використанням засобів телекомунікаційних систем,  через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним  інформаційні  системи  органів  виконавчої влади та місцевого самоврядування,  зокрема  з  використанням  електронного цифрового підпису)  структурному  підрозділу  з  питань  соціального захисту населення  за  зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі  факт  народження дитини на території України підтверджується за   інформацією  з  Державного  реєстру  актів  цивільного  стану громадян,   отриманою  шляхом  електронної  взаємодії  у  порядку, встановленому  Мінсоцполітики  та  Мін’юстом.  У  разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без  електронного  цифрового підпису громадянина орган соціального захисту  населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини  призначається  лише  після  підписання  у  місячний  строк зазначеної  заяви.  У  разі  непідписання заяви у зазначений строк подається  нова заява.

 

 

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”

Постанова КМУ № 1751*, ЗУ «Про державний бюджет України на 2017 рік»

 

З 1 січня

 

З 1 травня

 

З 1 грудня

 

    

 

     -

 

 

 

130 грн

 

 

 

130 грн

 

 

 

130 грн

 

 

ВАЖЛИВО! Для  осіб,  у  яких  закінчився  строк  виплати  допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку  в  розмірі  130  гривень.

Зазначена виплата не стосується жінок, які народили дитину/дітей після 1 липня 2014 року!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

 

Законодавчі    акти

Фактична      виплата

 

Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”

Постанова КМУ № 1751*, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

 

 

З 1 січня

 

З 1 травня

 

З 1 грудня

Ст.18

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

надається  у  розмірі,  що  становить два прожиткових мінімуми для

дитини відповідного віку.

     У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому

порядку пенсія,  аліменти,  стипендія,  державна допомога,  розмір

допомоги на дитину,  над якою  встановлено  опіку  чи  піклування,

визначається  як  різниця  між  двома  прожитковими мінімумами для

дитини  відповідного  віку   та   розміром   призначених   пенсії,

аліментів, стипендії, державної допомоги.

Ст.26

До 6 років:

Як різниця між 2710 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців.

Від 6 до 18 років:

Як різниця між 3378 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.*

 

Ст.26

До 6 років:

Як різниця між 2852 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців.

Від 6 до 18 років:

Як різниця між 3554 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.*

 

Ст.26

До 6 років:

Як різниця між 2984 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців.

Від 6 до 18 років:

Як різниця між 3720 грн. та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців.*

 

         

*ВАЖЛИВО! У разі коли  для  дітей,  над  якими  встановлено опіку  чи піклування, аліменти (за відсутності  осіб, що за законом зобов'язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців  не  нараховувалися, зазначена  допомога  призначається  у  розмірі  двох   прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного  типу, прийомну сім'ю до розрахунку розміру  допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування.

Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи: 1)заява опікуна чи піклувальника про  призначення  допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики; 2)копія  рішення  органу  опіки  та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою  батьківського  піклування; 3)копія свідоцтва про народження дитини; 4)довідка  з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і є вихованцями дитячих   навчальних  закладів,  що  фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом  реєстрації довідка, у якій зазначаються  статус  дитячого  навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей); 5)довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи праці та соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли  від органів Пенсійного фонду України  на електронних носіях інформації). Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини,  яка перебуває під його опікою чи піклуванням, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна  чи  піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги.

 

 

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 09.07.2020 09:00
Пацієнтів загалом звернулось:
4395
+88
Очікують
результати тесту:
485
+88
Підтверджені випадки COVID-19:
6681
+119
Одужало:
990
+16
Померло:
174
+4

Відео

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Ми в Twitter

Ми у Facebook

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ