Організація роботи із зверненнями громадян

14 січня 2014р

ПОРЯДОК
розгляду письмових звернень громадян
в обласній державній адміністрації

1. Розгляд письмових звернень громадян в обласній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Звернення, зареєстровані у відділі роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, попередньо розглядаються спеціалістами відділу та передаються на доповідь керівництву облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, який затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації.

3. Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням. Якщо питання, порушені у зверненнях, не входять до повноважень облдержадміністрації, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням.

4. Керівники облдержадміністрації у триденний термін розглядають письмові звернення громадян та дають відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього терміну несуть помічники голови, першого заступника та заступників голови.

5. Відділ по роботі із зверненнями громадян облдержадміністрації скеровує звернення відповідальним виконавцям згідно з резолюціями керівництва облдержадміністрації. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.

6. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь за підписом безпосереднього виконавця.

7. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

8. Відповідно до статті 12 Закону України “Про звернення громадян” його дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно – процесуальним та трудовим законодавством.

9. Звернення громадян, що потребують подання інформації про результати розгляду в Секретаріат Президента України, Апарат Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади беруться на контроль відділом роботи із зверненнями громадян . Інформація Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується лише за підписом голови обласної державної адміністрації. Інформація Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується за підписом першого заступника, заступників голови та керівника апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

10. Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.

11. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України “Про звернення громадян”, здійснює відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

12. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладення резолюції “До справи” на інформації про результати розгляду звернення.

13. Відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян та готує відповідні довідки для інформування керівництва облдержадміністрації.

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 29.05.2020 13:00
Пацієнтів загалом звернулось:
2257
+41
Очікують
результати тесту:
105
+41
Підтверджені випадки COVID-19:
1563
+50
Не підтверджено діагноз:
6347
+309
Одужало:
361
+25
Померло:
51
+3
COVID-19 у Львівській області: карта поширення

Відео

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯМи в Twitter

Ми у Facebook

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ