Львівщина особливо зацікавлена у розширенні українсько-британських взаємин, - В.Шемчук"Lviv region is particularly interested in expanding Ukrainian-British relations", - V.Shemchuk

23 квітня 2013р, Новини. Прес-служба ОДА

23 квітня голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Великобританії в Україні Саймоном Смітом та обговорив можливості поглиблення українсько-британського бізнес-партнерства.

З британської сторони у зустрічі взяли  участь голова Британсько-української Торгової Палати Бейт Томс та керівники компаній, зацікавлених у розвитку свого бізнесу в регіоні, зокрема «Continental Farmers Group», ТОВ «ГлобалЛоджик», «Tamboran Resources», «B.C.Toms & Co».

Під час зустрічі Віктор Шемчук  зазначив, що бізнес Великобританії  вже успішно працює у регіоні, зокрема у сфері сільського господарства, переробці сільськогосподарської продукції, а також в галузі вантажних перевезень.

Проте, на його думку, рівень зовнішньоторговельної співпраці зі Сполученим Королівством недостатній і  потребує значного удосконалення, саме тому Львівська область особливо зацікавлена у розширенні українсько-британських взаємин.

«Львівщина має доволі цікавий  і високий інвестиційний потенціал: у першу чергу – це логістика та розвиток інфраструктури, по-друге – сільськогосподарське виробництво, по-третє – промислове виробництво, і на останок – напевне найбільш привабливий потенціал розвитку сфери ІТ-технологій», - сказав В. Шемчук.

Своєю чергою, Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт наголосив, що його основною місією є інформування британських інвесторів про стан економіки у  Львівській області, адже вона має величезний потенціал, який не використовується на повну. «Львівщина є приємним сюрпризом і не перестає нас дивувати. Саме тому ми хочемо, щоб цей регіон став більш відомим у Британії. Ми переконані, що велика кількість компаній нашої країни виявить бажання тут працювати», - додав пан Посол.

Спілкуючись із представниками британської делегації, Віктор Шемчук також звернув увагу, що одним із основних завдань обласної влади є захист іноземних інвестицій. Він також розповів про перспективи промоційного розвитку регіону, зокрема запропонував розглянути можливість започаткування прямого авіарейсу зі Львова до Лондона.

«Розвиток іноземного бізнесу дає нам промоцію в  цілому світі. Тому чимале зацікавлення у нас є щодо встановлення бізнес зв’язків із окремими регіонами Великобританії. Ми хочемо працювати щоденно і реально», - сказав голова Львівської ОДА. Віктор Шемчук також відзначив  можливість  значного культурного обміну між Львівщиною та Британією. «Львівська область має надзвичайно велику культурну спадщину. Адже на її території є багато історичних пам’яток, які потребують ремонту та реставрації, що зокрема є основою туристичної привабливості».

Він також розповів про основні проекти, котрі вже готові і будуть цікавими для інвесторів: «Щодо проектів, які ми готові реалізовувати  - це насамперед проекти 12 індустріальних парків на території області, а також будівництво концесійної дороги Краківець-Львів-Броди-Рівне, що об’єднає європейську автомагістраль і створить додаткові зручності для швидкого руху», - відзначив голова Львівської ОДА.

На завершення зустрічі  Віктор Шемчук запросив гостей з Великої Британії відвідати  2  Міжнародний  Форум Інвестицій та Інновацій, який проходитиме у Львові 6-7 червня.

On April 23 Head of Lviv Regional State Administration Victor Shemchuk had a meeting with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of United Kingdom in Ukraine Simon Smith and discussed the possibility of deepening Ukrainian-British business partnership. On the British side the meeting was attended by Chairman of the British-Ukrainian Chamber of Commerce Bate Toms and executives interested in developing their business in the region, including "Continental Farmers Group", "Global Logic", "Tamboran Resources", "B.C.Toms & Co". During the meeting, Victor Shemchuk noted that the UK business has been successfully operating in the region, particularly in agriculture sphere, agro-processing sphere, and as well as in the sphere of cargo traffic. However, in his opinion, the level of foreign co-operation with the United Kingdom is insufficient and needs significant improvement that is why Lviv region is particularly interested in expanding the Ukrainian-British relations. "The Region has a very interesting and high investment potential: in the first place - it's logistics and infrastructure, and secondly - agricultural production, and thirdly - industrial production, and lastly - perhaps the most attractive potential for the development of IT technology" - said V. Shemchuk. In his turn, the British Ambassador to Ukraine Simon Smith said that his main mission is to inform British investors about the state of the economy in the Lviv region, because it has a huge potential, which is not used in full. "Lviv is a pleasant surprise and it never stops surprising us. That's why we want this region to become more famous in Britain. We believe that many companies in our country are willing to work here "- added the Ambassador. Speaking to representatives of the British delegation, Viktor Shemchuk also noted that one of the main objectives of the regional government is the protection of foreign investments. He also spoke about the promotional prospects of the region, in particular proposed to consider the launching of a direct flight from Lviv to London. "The development of foreign business promotion gives us promotion worldwide. Therefore, considerable interest here is to establish business relations with different regions of Great Britain. We want to do a daily and real work ", - said Head of Lviv Regional State Administration. Victor Shemchuk also mentioned the possibility of significant cultural exchange between Lviv and Britain. "Lviv region has an unusually large cultural heritage. After its territory there are many historical sites in need of repair and restoration, which is the basis of particular tourist attraction. " He also described the major projects that are ready and will be of interest to investors: "For projects that we are ready to implement is a first draft of 12 industrial parks in the region, and the construction of concession roads Krakivets-Lviv-Brody- Rivne which unites the European motorway and creates additional conveniences for fast movement ", - said head of Lviv Regional State Administration. In conclusion, Victor Shemchuk invited guests from the UK to visit 2 International Investment and Innovation Forum which to be held in Lviv on June 6-7.

Global Options

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 26.05.2020 09:31
Пацієнтів загалом звернулось:
2123
+38
Очікують
результати тесту:
71
+38
Підтверджені випадки COVID-19:
1405
+45
Не підтверджено діагноз:
5428
+171
Одужало:
295
+8
Померло:
40
+0
COVID-19 у Львівській області: карта поширення

Відео

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯМи в Twitter

Ми у Facebook

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ